Contactgegevens

Bezoekadres:
De Levensbron
De Feart 85,
9247 CL  Ureterp
T: 0512 - 301668

Postadres:
GKV De Levensbron
De Feart 85
9247 CL Ureterp

Diensten beluisteren

Hartelijk welkom op de website van de GKV De Levensbron in Ureterp.

Op 20 december 2008 is de kerk na een grote verbouw/nieuwbouw officieel heropend en is ook de naam bekend gemaakt.

DE LEVENSBRON

Deze naam is ontleend aan Psalm 36 : 6 - 10 (NBG vertaling).
HERE, hemelhoog is uw goedertierenheid, uw trouw reikt tot de wolken;
uw gerechtigheid is als de bergen Gods, uw gericht is een geweldige watervloed.
Mens en dier verlost Gij, HERE. Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o God;
daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw uwer vleugelen;
zij laven zich aan het vette van uw huis,
Gij drenkt hen met de stroom van uw liefelijkheden.
Want bij u is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht.

Deze Psalmwoorden gaven de bedenker van de naam inspiratie om een naam voor de kerk die in zijn beleving heel toepasselijk zou zijn.
Het moest iets met water hebben.
In vers 7 wordt gesproken dat Uw gericht is een geweldige watervloed.
In vers 9 wordt gesproken over een stroom van uw lieflijkheden.
Er wordt in deze Psalm gesproken in vers 6 over Gods goedheid en trouw.
Deze is hemelhoog en reikt tot de wolken.
Deze Psalm brengt naar voren dat wij mensenkinderen bij God
mogen schuilen onder zijn vleugelen en het vette van uw huis laven.
Dit alles kunnen en mogen we toepassen op de kerk, wat eigenlijk Gods huis is.
We kunnen troost en bemoediging vinden in het schuilen onder Zijn vleugelen.
Het vette van uw huis laven, avondmaal, doop en woordverkondiging,
het gebeurt allemaal in de kerk. In vers 9 en 10 wordt gesproken over
een stroom van liefelijkheden. Want bij U is de Bron des Levens.

Psalm 36 : 3 berijmt: Bij U Heer is de Levensbron.

De naam De Levensbron staat als logo op het kerkgebouw en is ook
uitgebeeld door middel van een (verlichte) fontein in de vijver
aan de voorkant van het kerkgebouw.

Wij nodigen u/jou van harte uit om eens een kerkdienst bij te wonen.