Website artikelen

Wijzigingen van de VVB (Vaste vrijwillige bijdrage) kunt u doorgeven door het uitprinten en invullen van dit formulier:

VVB Formulier

Contactcommissie senioren

Voor alle senioren in onze gemeente, vanaf ongeveer 60/65 jaar bent u van harte welkom! Het hoofddoel is om senioren samen te brengen in een gezellige sfeer, waarin u eens praat met een ander en zo samen als broeders en zusters van onze gemeente de eventuele eenzaamheid wat te doorbreken, vooral in het winderseizoen.

De commissie verzorgt ongeveer 6 gezellige donderdagmiddagen per jaar voor de senioren in onze gemeente. De middagen beginnen om 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. Kunt u zelf niet bij de kerk komen dan is een telefoontje naar Gé Jongsma (301854) voldoende, dan kan zij wat voor u regelen.
Wij bieden u afwisselende middagen aan vol ontspanning en soms kunt u er ook nog iets van opsteken. Voor deze middagen vragen wij een kleine vergoeding voor de onkosten.

Verder is er ook een gezellige kerstbijeenkomst, waarbij we genieten van een kerstmaaltijd en volop gezelligheid.

In de commissie zitten:

D. Bijlsma - Jongsma     303691
G. Jongsma - Buist          301854
J. Jongsma - Altena         302774
G. Lap - Hoekstra             302826
T. Westerhof - Bijlsma     302421

In 2003 is deze commissie opgericht met als doel om de kerkbouw in
financiële zin te steunen. Dit resulteerde in verschillende activiteiten zoals:

* verkoop van het Bijbels Dagboek

* oliebollenverkoop

* koninginnedag-activiteiten

* Chinese Night

* etc

Alle activiteiten zijn toegankelijk voor jong en oud en dient daardoor ook als
impuls voor de samenhorigheid in het gemeenteleven. De opbrengsten werden
gebruikt voor de financiering van de kerkbouw. Nu deze achter de rug is blijven
de activiteiten doorgaan, de opbrengsten gaan naar de Bouwcommissie om het
resterende bedrag te kunnen aflossen.
Via de website, beamer, aanplakbiljetten en het kerkblad kunt u op de hoogte
blijven van de activiteiten die gepland staan. Door hier aan mee te doen kunt
u de gemeenteleden op een andere manier leren kennen. Als commissie geloven
wij dat door elkaar te kennen wij als gemeente samen God kunnen dienen en
kunnen bouwen aan Christus gemeente. Samen kunnen wij onze Redder Christus
leren kennen:

Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan
beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus
Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles
prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één
met Hem zijn - niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef,
maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus.
Filippenzen 3 : 7 - 9.

 De activiteitencommissie

Wat doet het BeamTeam?

Het BeamTeam heeft een faciliterende rol met betrekking tot het gebruik van de techniek in de kerkzaal van De Levensbron. Deze activiteiten van het BeamTeam bestaan uit een drietal onderdelen:

Projectie: Verzorging en controle van presentaties en bediening beamers.
Video: Video-opnames en bedienen camera's.
Geluid: Beperkt tot (volume) headset en draadloze handmicrofoon.

Bij het gebruik van bovengenoemde techniek in de kerkzaal moet iemand van het BeamTeam aanwezig zijn. Dit betekent dat het Beam-Team van tevoren ingeschakeld moet worden, zodat de bezetting geregeld kan worden en deze zich kan voorbereiden. Hiervoor wordt onderscheid gemaakt in:

Overige bijeenkomsten
(huwelijksbevestigingen, gemeenteavonden, sing-ins, concerten, etc.) en

Erediensten en Rouwsamenkomsten.

Voor gebruik in de overige zalen kunt u een beamer en laptop met PowerPoint bij de koster lenen.

Inschakelen BeamTeam en aanleveren materiaal

Erediensten:
Aanleveren:
• Liturgie                                     Voor vrijdagmiddag                   Door predikant

• Mededelingen                            Voor donderdag                        Door gemeenteleden,
• Afbeeldingen/foto's                                                                   commissies, kerkenraad
• Teksten (bijv. zang of gedichten)                        

Overige bijeenkomsten:
Inschakelen BeamTeam                 4 weken vooraf                       Door kerkenraad, organisatie

Aanleveren:
• Programma of liturgie                  2 weken vooraf                       Door bruidspaar, organisatie

• Afbeeldingen en Filmpjes
• Presentaties en PowerPoint dia's   1 week vooraf                         Door bruidspaar, organisatie
• Teksten en overige                     

Rouwsamenkomsten
Indien de familie graag een DVD-opname wil hebben van de rouwsamen-komst is dit mogelijk. Geef dit door zodra de datum voor de rouwsamenkomst bekend is.

Voor rouwsamenkomsten wordt de voorkeur gegeven aan het drukken van liturgieboekjes, zodat de liturgie niet geprojecteerd hoeft te worden t.l.v. bezetting BeamTeam. Wanneer de familie foto's e.d. wenst te projecteren is dit mogelijk.

Aanleveren: Uiterlijk 1 dag voor de rouwsamenkomst.

Zorg ervoor dat het BeamTeam op tijd wordt ingeschakeld en het materiaal op tijd wordt aangeleverd. Inzet van het BeamTeam en verwerking van het materiaal kan anders niet gegarandeerd worden.

Het maken van presentaties neemt de nodige voorbereidingstijd in beslag.
Houd hier rekening mee!

Vragen?
Neem dan contact op met het BeamTeam: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Al wie behouden wil worden, moet voor alles het algemeen geloof vasthouden; als iemand dit niet volledig en ongeschonden bewaart, zal hij ongetwijfeld voor eeuwig verloren gaan.

Het algemeen geloof nu is dit, dat wij de ene God in de Drieheid en de Drieheid in de Eenheid vereren, zonder de Personen te vermengen of het wezen te delen. Want de Persoon van de Vader en die van de Zoon en die van de Heilige Geest zijn van elkaar onderscheiden, maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één goddelijkheid, gelijke heerlijkheid, dezelfde eeuwige majesteit.

Zoals de Vader is, zo is de Zoon, zo is ook de Heilige Geest. Ongeschapen is de Vader, ongeschapen de Zoon, ongeschapen de Heilige Geest; onmetelijk is de Vader, onmetelijk de Zoon, onmetelijk de Heilige Geest; eeuwig is de Vader, eeuwig de Zoon, eeuwig de Heilige Geest. En toch zijn Zij niet drie eeuwigen, maar één eeuwige; zoals Zij niet drie ongeschapenen of drie onmetelijken zijn, maar één ongeschapene en één onmetelijke.

Evenzo is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig; en toch zijn Zij niet drie almachtigen, maar één almachtige.

Zo is de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God; en toch zijn Zij niet drie Goden, maar één God. Zo is de Vader Here, de Zoon Here, de Heilige Geest Here; en toch zijn Zij niet drie Heren, maar één Here. Want zoals de christelijke waarheid ons noodzaakt elke Persoon afzonderlijk als God en als Here te belijden, zo belet het algemeen geloof ons van drie Goden of Heren te spreken.

De Vader is door niemand gemaakt of geschapen of voortgebracht. De Zoon is door de Vader alleen, niet gemaakt of geschapen, maar voortgebracht. De Heilige Geest is door de Vader en de Zoon niet gemaakt of geschapen of voortgebracht, maar Hij gaat van hen uit. Eén Vader dus, niet drie Vaders; één Zoon, niet drie Zonen; één Heilige Geest, niet drie Heilige Geesten. En in deze Drieéenheid is geen sprake van eerder of later, noch van meer of minder, maar alle drie Personen zijn aan elkaar gelijk in eeuwigheid en in hoedanigheid. Daarom moet, zoals reeds gezegd werd, in alle opzichten zowel de Eenheid in de Drieheid als de Drieheid in de Eenheid vereerd worden.

Wie dus behouden wil worden, moet wat betreft de Drieëenheid deze overtuiging hebben.

Maar het is voor zijn eeuwig behoud noodzakelijk dat hij ook de vleeswording van onze Here Jezus Christus oprecht gelooft. Het ware geloof is nu, dat wij geloven en belijden, dat onze Here Jezus Christus, Gods Zoon, God en mens is. God is Hij uit het wezen van de Vader, voortgebracht voor de tijden, en mens is Hij uit het wezen van zijn moeder, geboren in de tijd; volkomen God en volkomen mens, met een menselijke ziel en een menselijk lichaam; gelijk aan de Vader naar zijn goddelijke natuur, minder dan de Vader naar zijn menselijke natuur. En hoewel Hij God en mens is, is Hij toch niet twee, maar één Christus. Eén is Hij, echter niet doordat zijn goddelijke natuur in de menselijke veranderde, maar doordat Hij als God de menselijke natuur aannam. Eén is Hij, volstrekt niet door vermenging van naturen, maar door eenheid van Persoon. Want zoals ziel en lichaam één mens zijn, zo zijn God en mens één Christus.

Hij heeft geleden voor ons behoud, is neergedaald in de hel en op de derde dag opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Bij zijn komst zullen alle mensen opstaan met hun lichaam en zij zullen rekenschap afleggen van hun daden. En zij die het goede gedaan hebben, zullen het eeuwige leven ingaan, maar zij die het kwade gedaan hebben, het eeuwige vuur

Dit is het algemeen geloof. Wie dit niet oprecht en standvastig gelooft, zal niet behouden kunnen worden.