Agenda

21
juli
2019
Student N Dijksterhuis Groningen

09:30

21
juli
2019
ds. M Tel Houten Fryske tsjinst

14:00

28
juli
2019
br. H Feenstra leesdienst

09:30

28
juli
2019
br. A de Jong leesdienst

14:00

04
aug
2019
br. J Postma leesdienst

09:30

04
aug
2019
br. J Postma leesdienst

14:00