Diensten beluisteren

Waar komt het op aan?

Vanaf het eerste begin van de christelijke kerk hebben christenen nagedacht en met elkaar gesproken over de boodschap van de Bijbel. Wat is het belangrijkste om door te geven aan onze kinderen en aan andere mensen? In de loop van de tijd heeft de kerk en hebben kerken zich op verschillende punten uitgesproken en vastgelegd. Dat gebeurde in zogenaamde 'belijdenissen'.

Service

Die belijdenissen zijn dus in de eerste plaats een service van de kerk: je hoeft niet meer het wiel uit te vinden. Over heel veel is al nagedacht en voor allerlei dingen zijn al woorden gevonden. Bovendien helpen belijdenissen je te onderscheiden tussen zin en onzin: er wordt tenslotte allerlei nonsens verkocht in naam van kerk en christelijk geloof. Het zou dom zijn zulke hulpmiddelen ongebruikt te laten.

Solidariteit

In de Gereformeerde Kerken hebben in totaal zes van die belijdenissen een bepaald gezag. We hebben afgesproken dat wat mensen namens onze kerk zeggen, moet passen bij deze belijdenissen. Samen met talloze andere kerken aanvaarden we drie belijdenissen van de oude kerk.

Met andere gereformeerde kerken stemmen we in met drie uitvoeriger belijdenissen uit de zestiende-zeventiende eeuw. Het gaat achtereenvolgens om:
de Twaalf Artikelen of Apostolische Geloofsbelijdenis
de Geloofsbelijdenis van Nicea
de Geloofsbelijdenis van Athanasius