Diensten beluisteren

Agenda

25
aug
2019
ds. Th Havinga Beilen

09:30

25
aug
2019
ds. A Krijgsheld

14:00

26
aug
2019
Kerkenraad

19:30

01
sept
2019
Stud. P Zuidema Groningen

09:30

Wij geloven in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel.

Op de derde dag opgestaan uit de doden.Opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

Wij geloven in de Heilige Geest.

Wij geloven een heilige algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen.

Vergeving van de zonden.

Opstanding van het vlees.

En een eeuwig leven.